Info en inschrijven

a) Taalateliers 2021

b) Kampjes 2020 - 2021

 

NIEUW: ook kinderen van 5de en 6de leerjaar zijn welkom op het kerstkamp !