Sint-Jozef-Coloma - Mechelen

Vervolg van de wekelijkse speellessen op dinsdag voor kinderen van 5-10 jaar (3de kleuterklas t.e.m. 4de leerjaar).

 

De lessenreeks Frans omvat 11 lesjes.  Start op dinsdag 4 februari 2020.   De preciese data vindt u in de kalender onderaan.

  

Les van 15u40 - 16u30 (3de kleuterklas & 1ste leerjaar) en van 16u35 - 17u25 (2de, 3de en 4de leerjaar). 

 

BELANGRIJK:   Deze module richt zich tot kinderen die eerder al speelles en/of kampje Frans bij FRAVOOL ! volgden.